Utbud

| BLI IDÉSMART – och rädda världen

Unga är en superkraft att räkna med. De vill göra världen bättre, de är kreativa och de är drivna. Fast ibland är det svårt att komma på vad man ska göra och hur man ska göra det.

På workshopen “Bli idésmart … och rädda världen” får eleverna prova olika övningar och kreativa metoder för idégenerering. Syftet är att hitta lösningar på utmaningarna i FNs globala mål. Eleverna får även tips på hur man pitchar in och presenterar sin idé. Vi pratar om vad en social innovation är och inspireras av vad andra har gjort. Tanken är att eleverna under workshopen ska hitta en idé, eller förbättra en idé de redan har, till innovationskarnevalen.

”Det är just det här som vi elever behöver: inspiration, uppmuntran, motivation och vilja.”
(Citat från en gymnasieelev efter en liknande workshop)

Den som håller i workshopen är Ingrid Remvall – författare och föreläsare som arbetar med pedagogiska koncept och idéutveckling. Hon har skrivit boken ”Idésmart” tillsammans med Young Innovation HUB och Fryshuset – en verktygslåda för unga changemakers.
Efter workshopen får eleverna tillgång till en digital HUB (en hemsida med verktyg och inspiration) där de kan vidare­utveckla sin innovation och få ytterligare hjälp att paketera den. Deras innovation presenteras digitalt i HUB:en och ger fortsatt inspiration till unga och lärare i övriga Sverige.

Datum för workshops:

Hösten 2017. Exakta tider för workshops avtalas mellan Ingrid Remvall och läraren. En workshop håller på i 2,5 timmar och kan göras på aktuell skola eller i en lokal i Malmö.

Målgrupp: Högstadie & gymnasium
Max antal: 10 klasser (Workshop sker på aktuell skola – vid önskemål finns lokal i Malmö)
Arrangör: Ingrid Remvall (FictionFactory)
Läs mer: Om boken idesmart.se Om Ingrid Remvall ingridremvall.se

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Ingrid Remvall – ingrid.remvall@gmail.com

| SJÄTTE KONTINENTEN – ett tvärvetenskapligt havsmiljöprojekt

Vi vill väcka intresse för naturvetenskapen som ett undersökande ämne och förstärka ­kunskapen om vattnets betydelse för livet på jorden.

SEA-U Marint Kunskapscenter och Teater Sagohuset bjuder in klasser i åk 9 och gymnasiet vid tre tillfällen med syftet att inspirera och vägleda till nya tankegångar och innovativt lärande, med hållbar utveckling och det globala målet 14 ”Hav och marina resurser” (Life Below Water) i fokus.

Träff 1 i Lund (oktober, vecka 42 och 43)

  • Teaterföreställningen Den sjätte kontinenten, av Daniel Pennac. Pjäsen är en satir över hur västvärldens strävan efter hög levnadsstandard lett till att sopor släppts ut i världshaven i en sådan omfattning att skräpet nu bildar en hel kontinent – den sjätte kontinenten.
  • Tvärvetenskaplig interaktiv utställning om plaster i haven. Experimenten befinner sig i gränslandet ­mellan vetenskap, kunskap och magi med fokus på en hållbar värld.
  • Workshop med laborationer, ledd av forskare och studenter vid Lunds universitet.

Träff 2 i Malmö (november)
Inspirationträff om våra hav, problemställningar och möjliga lösningar.
Träffen sker på nya Marinpedagogiska centret i Malmö, som invigs den 11 oktober.

Träff 3 i klassrummet eller i Malmö (januari)
Träff 3 kan vara på skolan eller på nya Marinpedagogiska centret i Malmö.
Vi tittar på hur långt klassen kommit i sitt arbete med tävlingsbidragen och för en diskussion om hur man kan presentera bidragen på innovationskarnevalen.

Målgrupp: Åk 9 & gymnasiet
Max antal: 20 klasser
Arrangör: Teater Sagohuset i Lund och SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö
Läs mer: Om Teater Sagohuset sagohuset.nu Om SEA-U Marint Kunskapscenter smkc.se

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Tove Allerberg – tove@sagohuset.nu


| INDEX – Design To Improve Life Education

Utbildningen riktar sig till dig som är lärare och vill arbeta “hands on” med hållbar utveckling, entreprenöriellt lärande och innovation.

Index Design To Improve Life Education är en elevaktiv och kreativ undervisningsmetod med processfokus. Under de fem heldagsträffarna får du konkreta verktyg för att leda engagerande processer med dina elever utifrån verklighetsbaserade utmaningar. Tillsammans testar vi och reflekterar över olika metoder och tekniker från INDEX lärarhandledning som du har nytta av i klassrummet.

Under träffarna ges utrymme för att planera arbetet med verkliga uppdrag som du och din klass kan tävla med i Innocarnival.

Design to Improve Life Education är utformad av den danska NGO-organisationen INDEX Design To Improve Life i samarbete med lärarutbildningen i Malmö och lärarutbildningar i Danmark.

Utbildningen erbjuds för andra gången inom ramen för Innocarnival Skåne.

Datum för utbildningen:
29/9
23/10
22/11
14/12
30/1 (2018)

Se vår film!

Målgrupp: Lärare i grundskola & gymnasium
Max antal: 40 lärare
Arrangör: Pedagogisk Inspiration Malmö
Läs mer: Om Index Design to Improve Life Education – designtoimprovelifeeducation.dk/en

Kontaktperson: Karin Ahlstedt – karin.ahlstedt@malmo.se


| FRAMTIDENS HÅLLBARA HAV

Idag möts vi ständigt av rapporter om problem i våra världshav, överfiske, övergödning, försurning, global uppvärmning och gigantiska öar av plast. Hur kan vi tillsammans ändra på den bilden?

Eleverna kommer att jobba praktiskt utifrån olika problemställningar. Tanken är att klassens arbete ska utmynna i innovativa idéer som kan förändra tillståndet i världshaven. Att på ett hållbart sätt bruka jordens resurser kräver att vi kan tänka nytt och hitta andra vägar för att nå de globala målen fram till 2030.

Malmö Museer och SEA-U Marint Kunskapscenter bjuder in högstadieklasser till en inspirationsträff, under oktober/november månad. Träffen sker på det nya Marinpedagogiska Centret vid Ribersborgsstranden i Malmö, där vi ­gemensamt jobbar med de globala målen med ett stort fokus på mål 14 – Hav och marina resurser. Därefter jobbar klasserna med sina idéer och innovationer fram till nästa träff i januari/februari, då besöker vi er skola för att följa upp arbetet och se till att ni är väl förberedda inför innovationskarnevalen.

Målgrupp: Elever i högstadiet
Max antal: 30 klasser
Arrangör: Malmö Museer och SEA-U Marint Kunskapscenter
Läs mer: Om Malmö Muséer malmo.se/museer (klicka på barn och skola)
Om SEA-U Marint Kunskapscenter smkc.se/innocarnival

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Ulf Bergendorff (Malmö muséer) – ulf.bergendorff@malmo.se, Michael Palmgren (SEA-U) – michael@sea-u.se


|2030 STADEN

I den här lärprocessen startar eleverna med ett spännande spel som sätter igång fantasin, ställer frågor och engagerar.

Det går långsamt framåt. Vi är många. Vi är på väg mot staden.
Året är 2030 och alla vill bo i staden.
Att välja något annat vore galenskap.
Frågan är bara, får alla plats? Och vilken plats i så fall?
Rättigheter finns, men har ett pris.
Allt har ett värde, förutom pengar, som har upphört att existera.
Vilket värde har DU?

Vi erbjuder en utomhuspedagogisk lärprocess. Med fiktion, spänning och lekfullhet, lägger vi grunden till ett roligt och utmanande innovationsarbete för er. Vägen mot er innovation består av tre möten med oss samt eget arbete med stöd av nätbaserade tips och inspiration.

Upplägg:

  1. Lärarträff på Drömmarnas Hus i september. Vi presenterar förutsättningarna och introducerar er i det nödvändiga förarbetet med konkreta verktyg och övningar.
  2. Klassen möter fiktionen i oktober på en utvald plats i Skåne. Fiktionen utgår ifrån FNs 17 hållbarhetsmål. ­­ I direkt anslutning följer workshops, med övningar i kreativitet, samarbete och innovationsprocessens olika delar. Här väljer också klassen inriktning kring FNs hållbarhetsmål 5 eller 12. Denna dag i september/oktober är sammansatt för att ge klassen de verktyg som behövs, för att tillsammans genomföra en kreativ och spännande innovationsprocess i skolan.
  3. I februari träffar vi lärare och elevrepresentanter för utveckling och finslipning av innovationen, pitchning och andra förberedelser inför innovationskarnevalen.

Målgrupp: Åk 6-7
Max antal: 40 st
Arrangör: Drömmarnas Hus
Läs mer: Om Drömmarnas Hus drommarnashus.se

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Kristian Almqvist – kristian@drommarnashus.se


|Cool Minds

Cool Minds är ett lek – och vetenskapsland, ett himmelrike på 800 m2 där barn och ungdomars nyfikenhet och kunskapsglädje stimuleras till ett maximum. 

Tillsammans med spetsutbildade och duktiga workshopsledare vägleds barnen genom ett antal spännande utbildningsworkshops där man kan lära sig allt från DNA analys, IT, film och media till att bygga en egen robot. Vi har avdelningar inom bland annat teknik, programmering, biologi, kemi, film och keramik.
Cool Minds är tänkt att komplettera ordinarie skolverksamhet genom att låta barnen ha en plats att gå till, som erbjuder kunskapsfördjupning och inspiration. En plats som tillåter kreativiteten och kunskapen att växa.

Under 4, eller fler, heldagsträffar tar vi oss an ämnet innovation ur 1 av 4 perspektiv:

  • Att lösa sociala problem genom digital innovation
  • Hållbar utveckling och alternativa energikällor i kampen mot klimatförändringarna
  • Tekniska eller biologiska lösningar för att förhindra hälsorelaterade sjukdomar
  • Strukturella förändringar i utbildningssystemet för att säkerställa en bättre utbildning för alla

Utöver Cool Minds pedagoger kommer en grupp av utomstående innovationsexperter finnas som stöd. Innovationprocessen startar med strategi, planläggning och analys. Sedan går vi vidare till design och bygg av prototyp/modell. Vid intresse och möjlighet kan innovationer gå vidare till en slutgiltig fas där de implementeras och sätts i drift.

Datum för utbildningen:
Bestäms i samråd och Cool Minds och de individuella klasserna.

Målgrupp: Grundskola & gymnasium
Max antal: 30 klasser
Arrangör: Cool Minds
Läs mer: Om Cool Minds coolminds.se

Se koppling till LGR11

Kontaktperson: Marielle Sterner – marielle.sterner@coolminds.se

| IKEA MUSEUM- Älmhult

IKEA Museum är berättelsen om IKEA. Här delar vi med oss om vad IKEA är. I dåtid, nutid och framtid. Det är också en resa i hemmets utveckling och drömmen om en bättre vardag.

Vi börjar redan i slutet av 1800-talet, mitt i den industriella revolutionen. Drömmen om det moderna och ­jämställda samhället speglas i visionen om ett vackert och modernt hem. Då var vi 1,6 miljarder människor på vår planet (ungefär som Kina idag) och jordens resurser räckte.

Om 25 år tror man att vi är 8 miljarder människor som ska dela på samma resurser. Drömmen om det hemmet kvarstår, men om vi inte hushåller bättre räcker inte tillgångarna länge. Initiativ som förnybar energi och lagstiftning finns, men det behövs göras mycket mer.
IKEA är inget undantag i detta ansvarstagande. Produkter utvecklas med hållbarhet som ett viktigt ledord. Social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Det innebär förnybara råvaror, hållbar energi och goda arbetsvillkor. Slutprodukten i sig ska göra det enklare att leva hållbart.

Utmaningarna är enorma om vi vill att jordens resurser ska räcka till välstånd för alla. Men ingen utmaning av denna vikt är för svår..

IKEA Museum erbjuder 30 klasser en guidad tur, med fokus på hållbarhet.
Vi håller även en workshop kring problemlösning, samarbete och resursanvändning.
Beräkna 3 timmar för ett besök på IKEA Museum i Älmhult.

Målgrupp: Högstadie & gymnasium
Max antal: 30 klasser
Arrangör: IKEA Museum

Kontaktperson: Håkan Kihlström – hakan.kihlstrom@inter-ikea.com

Annonser