Frågor & Svar

Vad är InnoCarnival Skåne?

Hur ser barn och unga på vår tids stora samhällsutmaningar? Och hur vill de använda sin kreativitet och engagemang för att bidra till en hållbar utveckling, med utgångspunkt i FNs 17 globala mål? I InnoCarnival Skåne är det fokus på de ungas visioner – men också deras konkreta lösningar.

5-6 april 2018 möts elever från hela Skåne på Malmö Live och inviger Sveriges största innovationskarneval. Vi lovar ett fullspäckat program med spektakulära kulturupplevelser, prisutdelningar och en häftig fysik- och lasershow.
Här finns också möjlighet för dig som lärare att träffa utbildningsföretag i Education Lounge.

På vägen fram till karnevalen erbjuder vi innovativa lärprocesser för både lärare och elever i årskurs 6-9 samt gymnasiet. Läs mer om årets lärprocesser eller gå direkt till anmälan.

Kan vem som helst besöka innovationskarnevalen?

Ja absolut, vi hälsar alla välkomna! Karnevalen kommer vara öppen och gratis för alla besökare.

Vad händer med innovationerna som ställs ut på innovationskarnevalen?

Självklart äger alla unga talanger de innovationer som de arbetar fram inom ramen för projektet. Innovationskarnevalen blir en slags marknadsplats där elever och studenter kan visa upp sina lösningar, några av dem kanske också vill testa att sälja dem på plats.

Vem står bakom InnoCarnival Skåne?

Projektet är ett regionalt samverkansprojekt mellan Malmö stad genom Pedagogisk Inspiration Malmö, Region Skåne och Kommunföbundet Skåne och har genomförts i nära samarbete med ett flertal kommuner i regionen, små och stora företag, ideella föreningar och samtliga lärosäten. Ta gärna kontakt med oss om du ser möjligheter för din verksamhet att delta på något sätt.

Varför gör vi InnoCarnival Skåne?

Barn och unga har mycket att tillföra när det gäller utformningen av dagens och framtidens samhälle. I InnoCarnival Skåne vill vi synliggöra deras visioner, nya perspektiv och smarta lösningar. Det är både spännande och en självklarhet för oss att unga är delaktiga i samhällsutvecklingen och att deras uppfinningsrikedom och engagemang tas tillvara.

InnoCarnival Skånes samarbetspartners stöttar och inspirerar elever och lärare under innovationsarbetet som pågår fram till karnevalen i maj nästa år. Att lära tillsammans med andra ger oss människor förmåga att ifrågasätta, se samband, reflektera, finna nya vägar, lösa problem, kommunicera och samarbeta. Att utveckla dessa färdigheter tidigt i livet kan göra unga människors liv rikare samtidigt som de förbereds för de krav som ställs på dagens arbetsmarknad.

På lång sikt ser vi att InnoCarnival Skåne kan bidra till fler arbetstillfällen och att stärka regionens profil som ett starkt cenrum för innovationer, helt i linje med Skånes satsning på att vara en av Europas mest innovativa regioner 2020. Projektet är också en viktig del i Malmö stads arbete för hållbar utveckling.

Varför och hur samarbetar vi med just Hongkong?

Malmö stad har som enda kommun i Sverige ett samarbetsavtal med Hongkong. Där har liknande innovationskarnevaler arrangerats sedan 2005 och Hongkong står som förebild för vårt evenemang. Genom InnoCarnival Skåne har ett nytt samarbete startats med studenter från Malmö Högskola, Lunds Universitet och Hong Kong Polytechnical University. Teman för årets projekt:

  1. New and sustainable technologies and innovations for the energy sector as a contribution to protect the environment.
  2. Innovative solutions for clean water supply and food safety based on knowledge of science and engineering.

Vår förhoppning är att InnoCarnival Skåne på sikt leder till nya internationella utbyten och samarbeten.

Annonser